Boeken

Strategisch Werkkapitaal

strategisch werkkapitaal Raimond Honig Cash is king! De geldbehoefte is vooral belangrijk voor bedrijven; om te kunnen overleven, investeren, groeien en innoveren.

Het is jammer dat cash meestal aandacht krijgt tijdens een crisis, op een moment waarin schaarste ontstaat.


Op het moment dat banken hun acceptatieproces aanscherpen en meer zekerheden vragen voor het geld dat zij uitlenen. Dit terwijl het optimaliseren van werkkapitaal niet iets is wat alleen aandacht verdient in of na crisistijd, maar altijd op de agenda van de bestuurders van een onderneming moet staan. Daarnaast staan marges binnen organisaties anno 2013 steeds meer onder druk. Ondanks dit gegeven krijgt de optimalisatie van werkkapitaal slechts beperkt aandacht binnen organisaties. In de beschrijving van dit praktijkgerichte onderzoek neemt de auteur u mee in zijn zoektocht naar antwoorden op de vraag: Hoe kan de optimalisatie van de geld-en goederenstroom een substantiële bijdrage leveren aan de winstmaximalisatie van een onderneming?

Om werkkapitaal strategisch te kunnen optimaliseren is het noodzakelijk om de aansturing en verbetering vanuit ketenniveau te laten plaatsvinden. Immers de output van het ene deelgebied is de input van het andere deelgebied en de processen sluiten naadloos op elkaar aan.

Wanneer men beschikt over meer kennis en inzicht van alle (deel)aspecten van werkkapitaal en de integratie hiervan binnen de keten, en daarnaast ook de beschikking heeft over de benodigde vaardigheden om dit te operationaliseren dan kan, en dat mag met de nodige zekerheid worden gesteld, een substantiële verbetering van de winst gerealiseerd worden. Naast winstmaximalisatie wordt hiermee eveneens de continuïteit van de onderneming veilig(er) gesteld.

Klik hier om 'Strategisch Werkkapitaal' te bestellen

Incasso, hoe praat ik mijn geld uit zijn zak?

Incasso, hoe praat ik mijn geld uit zijn zak? Raimond Honig & Els JacobsIn het boek 'Incasso, hoe praat ik mijn geld uit zijn zak?' bieden de auteurs, Raimond Honig en Els Jacobs, een helder inzicht in hoe vorderingen snel, effectief en resultaatgericht kunnen worden geïncasseerd. Het boek geeft een goed totaalbeeld van het vakgebied en staat vol praktisch tips om slagvaardiger te kunnen incasseren. Tevens komen in dit boek uitgebreid alle aspecten van communicatie met debiteuren aan bod.

Vanaf het moment van het aangaan van een overeenkomst tot en met het daadwerkelijk incasseren van de vorderingen.

De nadruk in dit boek ligt op het verbeteren van de communicatie met debiteuren, maar ook de juridische aspecten van credit management. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze het efficiënter uitvoeren van debiteurenbeheer met name kostenbesparend kan werken voor organisaties. Ook wordt specifiek ingegaan op de kracht van het onderhandelen, agressiebeheersing en conflicthantering.

klik hier om 'Incasso, je praat ik mijn geld uit zijn zak?' te bestellen

Dit boek is ook verkrijgbaar in het Engels

Debt Collection, how do I talk my money out of his pocket - Raimond Honig (author) and Brit Vos (translation)klik hier om 'Debt Collection, how do I talk my money out of his pocket?' te bestellen

Weet u eigenlijk wel met wie u zaken doet?

Incasso, hoe praat ik mijn geld uit zijn zak? Raimond Honig & Els JacobsIn het boek: 'Weet u eigenlijk wel met wie u zaken doet?'over het beperken van financiële risico's bij het onderhouden en aangaan van zakelijke relaties, geven de auteurs een helder inzicht in de risico's van het huidige zaken doen. Een man een man, een woord een woord en boter bij de vis is allang niet meer van deze tijd. Dat betekent dat u als ondernemer of medewerker die namens een organisatie handelt risico's loopt en dat deze risico's steeds groter en groter worden.

De auteurs, alle drie al jaren werkzaam in de handelsinformatie en incassobranche weten als geen ander deze risico's te herkennen en u te voorzien van manieren om uzelf of de organisatie namens wie u handelt te beschermen tegen deze (financiële) risico's. Leer data op de juiste wijze te interpreteren en voorkom dat uw organisatie met de verkeerde personen zaken doet. En wanneer blijkt dat u toch in zee bent gegaan met de verkeerde personen, weet u snel en accuraat te handelen om de schade te beperken of nog beter, volledig te voorkomen. Voorkomen is immers beter dan genezen en de juiste kennis geeft u het inzicht dat u nodig heeft om succesvol zaken te doen.

klik hier om 'Weet u eigenlijk wel met wie u zaken doet?' te bestellen

 

Credit Management, een vak of een mythe?

Credit Management, een vak of een mythe? Raimond Honig & Els JacobsIn het boek 'Credit Management, een vak of een mythe?' geven de auteurs Raimond Honig en Els Jacobs, een helder inzicht in het brede vakgebied van credit management. Is credit management nu een echt vak of niet, is de hamvraag. Volgens de auteurs wel en zelfs meer dan dat. Het verschaft de mogelijkheid meer rendement te realiseren met dezelfde omzet en tevens draagt het zorg voor het beperken van financiële zakelijke risico's.

Credit management als vak en als tool wordt helder uiteengezet. Naast de uitgebreide verwoording van de verschillende invalshoeken van credit management komen ook aspecten als het opstellen van een kredietbeleid, credit management in cijfers en de toekomst ervan uitgebreid aan de orde. Het eerste complete credit management boek in Nederland is een must voor iedere credit professional.

klik hier om 'Credit Management, een vak of een mythe?' te bestellen

Houd ermee op!

Houd ermee op! Raimond HonigIn 'Houd ermee op! Over eerlijk communiceren met jezelf en anderen' gaat auteur Raimond Honig samen met u op zoek naar de vele levensvragen die we allemaal hebben. Hij hoopt u hiermee op een gestructureerde manier inzicht te geven in de wijze waarop ook u uw vraagstukken bij de hand kunt nemen en u uw leven kunt leven zoals u dat wenst, zonder dat u dat laat doen door en voor anderen in plaats van voor uzelf.

En natuurlijk doet u dat met anderen, maar wel op een manier die u bevalt waar u en uw omgeving zich prettig bij voelen. Raimond zal trachten door te breken in vastgeroeste gewoontes, overtuigende aannames en te confronteren wanneer u sjoemelt of niet eerlijk met uw waarheid omgaat.

Loop door de open deuren, gebruik de spiegel als hij u wordt voorgehouden en sta open voor de suggesties die het leven u biedt. Anders kunt u het boek net zo goed laten voor wat het is. De keuze is aan u, zoals altijd in het leven.

Klik hier om 'Houd ermee op!' te bestellen