Credit Management

Credit Management specialist Raimond Honig

het vakgebied is zo veel omvattend

Het optimaliseren van de geld- en goederenstroom en het beperken van financiële risico’s. Dat is de definitie, maar het vakgebied is zo veel omvattend. Misschien is dat ook wel de reden waarom het mij zo fascineert. Naast vele facetten uit de bedrijfskunde, komen ook allerlei psychologische aspecten aan de orde binnen het brede terrein van Credit Management. Werkzaam zijn in Credit Management betekent in contact zijn met je organisatie, mensen, klanten en relaties. Het gaat over gedrag, over communicatie en over verbinding. Daarnaast kun je het vakgebied vanuit meerdere invalshoeken bekijken.

De Credit Manager heeft met veel aspecten te maken binnen het gehele traject van de onderneming: van orderacceptatie tot en met gerechtelijke invordering. Binnen iedere organisatie liggen de accenten anders, maar elke organisatie heeft te maken met juridische aspecten, wanneer het gaat over het aangaan van een overeenkomst, het opstellen en uitvoeren van leveringsvoorwaarden, het juist en tijdig manen van klanten en het inschakelen van de rechterlijke macht om oudere vorderingen geïncasseerd te krijgen.

Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat de interne administratieve organisatie goed op orde is, om de acties concreet en inzichtelijk te maken ten behoeve van de doelstellingen van de organisatie. De resultaten moeten op een juiste wijze worden gepland, vastgelegd en gerapporteerd. De bedrijfs-economische aspecten vanuit Planning & Control en de verantwoording tegenover de afdeling Finance hebben een solide en consistente basis nodig. Verder is goed risicomanagement een must om te kunnen beoordelen of de organisatie niet teveel rendement verliest met haar operationele acties.

De interne en externe communicatie is een van de belangrijkste elementen binnen Credit Management. Immers, de vorderingen moeten op een effectieve, efficiënte en correcte wijze geïncasseerd worden en de interne relatie met de afdelingen Finance en met name Sales moet goed gestructureerd zijn. De datastromen dienen op een optimale wijze ingesteld te zijn. Het is van belang dat snel over de juiste informatie kan worden beschikt om de acties te onderbouwen. Met welk informatiesysteem wordt er gewerkt en hoe wordt omgegaan met autorisaties? Goed informatiebeheer is hiervoor de basis.

Al met al zijn er veel invalshoeken die betrokken moeten worden op het gebied van Credit Management. Kortom: het leven van de Credit Manager is alles behalve saai en dat geldt zeker ook voor een trainer/ auteur/ adviseur in Credit Management.